,

TRIZ EĞİTİMİ


1,500.00 

  1. Eğitimin Adı:

TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving), Yaratıcı Problem Çözme Teorisi.

  1. Eğitimin Amacı:

TRIZ, 1946 senesinde Sovyetler Birliğinde patent mühendisi olarak çalışan Genrich Altshuller’in, sahipleri tarafından patent almaya değer bulunan yaratıcı düşüncelere nasıl ulaştıklarını araştırmaya başlamasıyla ortaya çıktı.1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ile birlikte tüm dünyaya yayıldı ve Samsung, P&G, Boeing, Pratt&Whitney gibi pek çok teknoloji firması tarafından benimsendi. Günümüz dünyasında, her yıl  2000 araştırmacının çabasına eşdeğer yeni patent ve yaratıcı çözüm bilgisi, TRIZ yöntem-bilimine (metodoloji) eklenmektedir.(Salamatov Y, TRIZ’’the right solution at the right time’’) Bu sayede TRIZ güncelliğini korumakta ve gelişmeye devam etmektedir.

TRIZ, rastlantısal yenilik arayışına karşı sistematik bir yenilik arama yöntemi sunar. TRIZ, metodik bir patika üzerinde; Triz gereçlerini sistemli bir şekilde ve adım adım uygulayarak, yaratıcı problem çözümüne ulaşmayı hedefler. Bu nedenle de, yepyeni bir yöntem-bilim olarak adlandırılır.

Kök sebebi belirlenmiş, spesifik problemlerde yenilikçi çözümlere ulaşmayı sağladığı gibi, özellikle Ar-Ge çalışması yapan mühendislere de yepyeni buluşlar yapma yollarını açar ve psikolojik eylemsizliği ortadan kaldırır.

Bu eğitim, günümüzde ilham verici ve kolay öğrenilebilir hale gelen TRIZ Yöntem-bilimini, katılımcılara tanıtmayı, sevdirmeyi ve kısa sürede günlük çalışmalarında verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamayı hedefler.

  1. Kimler Katılabilir, Katılımcı sayısı:

 Araştırma geliştirme konularında çalışan yüksekokul mezunları(tercihen mühendisler) ile üretim, bakım, satış sonrası hizmetler gibi bölümlerde çalışan ve karşılaştığı problemleri yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde çözmek isteyen kişiler. [Temel fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgisi(bilim dallarına merak) gereklidir]

Interaktif eğitimlerde ideal katılımcı sayısı 12 olmasına karşın 15-18 adet katılımcı da öngörülebilir.

  1. Eğitim Süreleri ve içeriği:

Yaparak ve katılarak öğrenme amaçlı interaktif eğitimler üç farklı sürede gerçekleştirilebilir. Eğitim süresi arttıkça katılım ve dolayısı ile eğitimin interaktifliği ve öğrenmenin kalitesi artar.

Teklif edilen eğitimlerin ad ve süreleri:

A: TRIZ tanıtım eğitimi ( Süre 4 saat )

B: TRIZ ısındırma eğitimi ( Süre 1 gün )

C: TRIZ uygulamalı eğitimi ( Süre 2 gün )

  1. Eğitim Malzemeleri:

Projeksiyon cihazı ile donatılmış bir eğitim salonunun yanı sıra en az 5 adet mantar pano(pin-board), 2 adet flip-chart, Moderasyon çantası veya yeterince renkli karton ve fitilli kalem temini ve egzersizler için eğitimci tarafından hazırlanan dokümanların (hand-out) ve posterlerin katılımcı sayısına göre çoğaltılması müşteri tarafından sağlanır.

Diğer eğitim malzemelerini eğitimci temin eder.

  1. Eğitim Hizmet Fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için lütfen iletişime geçiniz.

 

  1. Çalıştay Moderasyonu:

 TRIZ uygulamalı eğitimini tamamlayan katılımcılardan bir gurupla beraber belirli bir konuya, sistematik olarak TRIZ gereç ve yöntemlerini uygulama amacı ile düzenlenebilecek çalıştay’ın moderasyonundan ibarettir.

Katılımcılar konu hakkında 3-5 yıl deneyimli olmalıdır. Seçilen konu, birlikte sistematik olarak ele alınır ve daha önce düşünülmemişi bulma hedefiyle birlikte çalışılır.

Çalıştayın sonunda bir çalışma listesi (To-do list) oluşturulur. Belirli bir süre sonra tekrarlanacak çalıştayda, çalışma listesi ve elde edilen ilerleme birlikte gözden geçirilir, kazanımlar listelenir ve yeni bir TRIZ çalışma stratejisi oluşturulur.

NOT: Gereken çalıştay ortamı ve malzemeler müşteri tarafından karşılanır.

 

İLETİŞİM

0532 171 97 12 – 13
0212 272 38 00 – 10

sertifikateknik@gmail.com