-28%
,

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü – Seviye 3


Bu yeterlilik, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu kamu taşımacılığı yapan nitelikli kişiler için hazırlanmıştır.

650.00  900.00 

ÖNSÖZ
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal
Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir Mesleki Yeterlilik Kurumu

Dokümanın tamamını indirmek için tıklayınız