-50%
,

NC / CNC Tezgah İşçisi – Seviye 3


Bu yeterlilik, NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde verilen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve diğer malzemelerden iş parçasını, istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, hazır programlar kullanarak NC/CNC tezgahlarında parça ve takım sıfırlamasını yapan, tezgahı imalata hazır hele getiren ve imalat yapan nitelikli kişiler için hazırlanmıştır.

Bu yeterlilik, 11/11/2018 tarihinde tebliğ edilen Resmi Gazete İlanı doğrultusunda, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanarak zorunlu hale getirilmiştir.

500.00  1,000.00 

ÖNSÖZ
NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Makine Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 09/10/2019 tarih ve 2019/128 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile ilk kez revize edilmiştir. NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu

 

Dokümanın tamamını indirmek için tıklayınız

 

Kategoriler: ,