-50%
,

Makine Montajcısı – Seviye 3


Bu yeterlilik, Makine Montajcısı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı, kalite yönetim sistemi ve üretime ilişkin dokümanlara uygun olarak, çalışma yerini düzenleyen, gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makineyi oluşturan ünite ve parçaları iş emirlerine ve montaj talimatlarına göre birleştiren, montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve uygunsuzlukları gideren, ölçü ve ayar aletleri ile test eden ve sonuçları raporlayan nitelikli kişiler için hazırlanmıştır.

Bu yeterlilik, 26/09/2017 tarihinde tebliğ edilen Resmi Gazete İlanı doğrultusunda, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanarak zorunlu hale getirilmiştir.

750.00  1,500.00 

ÖNSÖZ
Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Makine Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından güncellenmiş ve 06/05/2020 tarih ve 2020/57 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.Mesleki Yeterlilik Kurumu

Dokümanın tamamını indirmek için tıklayınız

 

Kategoriler: ,