-40%
,

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü – Seviye 4


Bu yeterlilik, Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4), adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme değerlendirme esaslarını belirlemektedir.

Bu yeterlilik, 26/09/2017 tarihinde tebliğ edilen Resmi Gazete İlanı doğrultusunda, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanarak zorunlu hale getirilmiştir.

600.00  1,000.00 

ÖNSÖZ
Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 25.713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 12/09/2018 tarih ve 2018/123
sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile ikinci kez revize edilmiştir. Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.Mesleki Yeterlilik Kurumu

Dokümanın tamamını indirmek için tıklayınız

 

 

Kategoriler: ,