-40%
,

Metal Kesim Operatörü – Seviye 4


Bu yeterlilik, Metal Kesim Operatörü (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün (Seviye 4), adayların sahip olması gereken nitelikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal malzemeleri kesime hazırlayan operatörlerin yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

Bu yeterlilik, 26/09/2017 tarihinde tebliğ edilen Resmi Gazete İlanı doğrultusunda, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanarak zorunlu hale getirilmiştir.

600.00  1,000.00 

ÖNSÖZ
Metal Kesim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 25.713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Metal Kesim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 12.09.2018 tarih ve 2018/123 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile ikinci kez revize edilmiştir. Metal Kesim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir.Mesleki Yeterlilik Kurumu

Dokümanın tamamını indirmek için tıklayınız

 

Kategoriler: ,