12UY0056–3 İSKELE KURULUM ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin
belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı
bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması
amaçlanmıştır.

a) Zorunlu Birimler
12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması
b) Seçmeli Birimler

A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
Yazılı Sınav (T1): Bu birim kapsamında en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk
doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.
Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir.
Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin
bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa Dayalı Sınav (P1): Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri
ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır.
Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım
ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması
gerekir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
Yazılı Sınav (T1): Bu birim kapsamında en az 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk
doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.
Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir.
Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin
bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
Perfromansa Dayalı Sınav (P1): Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri
ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır.
Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım
ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması
gerekir.