12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik alçı sıva uygulayıcısının niteliklerinin
belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı sıva uygulayıcısının
bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması
amaçlanmıştır.

a) Zorunlu Birimler
12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması
b) Seçmeli Birimler

A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1)Çoktan seçmeli sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade
soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı
sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama
sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile
ölçülmelidir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T2)Çoktan seçmeli sınav: Bu birim kapsamında en az 25 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade
soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı
sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P2) Performans Sınavı: Belirlenen sürede sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı
(P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile
ölçülmelidir.