12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin
belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu bakımdan alçı levha uygulayıcısının bilgi, beceri ve
davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

a) Zorunlu Birimler
12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması
b) Seçmeli Birimler

A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1)Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve
boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı
sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede en az %70 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı
(P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile
ölçülmelidir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T2)Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve
boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı
sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P2)Performans Sınavı: Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama
sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile
ölçülmelidir.