12UY0049-3 BETONCU ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi ve
belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Beton döküm öncesi hazırlıklara, hava şartlarına göre
gerekli önlemleri alarak taze betonun yerleştirilmesine,
sıkıştırılmasına ve yüzey düzeltme işlemlerinin tekniğine
uygun olarak yapılmasına, koruma ve kür yapılmasına
ilişkin betoncunun sahip olması gereken bilgi, beceri ve
davranışları tanımlamak amacıyla söz konusu yeterlilik
hazırlanmıştır.

a) Zorunlu Birimler
12UY0049–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0049–3/A2 Genel Betoncu İşlemleri
b) Seçmeli Birimler

A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1)Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları
ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı
sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1)Performans Sınavı: Uygulama sınav süresi yapılacak uygulamaya göre 20-30 dakika aralığında
belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım
ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T2)Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 20 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları
ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı
sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P2)Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 210-240 dakika aralığında
belirlenir.. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen
başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.