12UY0048–3 DUVARCI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik duvarcının niteliklerinin belirlenmesi
ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının
sağlanması ve istinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme,
panel dekoratif duvarlar ile baca ve barbekülerin
projesinde belirtilen boyut ve şekilde, kurallarına
uygun örülmesi tamir edilmesi, amacıyla bu
yeterlilik hazırlanmıştır. Bu bakımdan duvarcının
bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması
amaçlanmıştır.

11-a) Zorunlu Birimler
12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi
11-b) Seçmeli Birimler
12UY0048–3/B1 Taş Duvar İşleri Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/B2 Şömine/Barbekü Yapımı Yeterlilik Birimi
12UY0048–3/B3 Cam Tuğla Yapımı Yeterlilik Birimi
A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1)Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru yanlış
ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60
başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik
sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1)Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-180 dakika aralığında
belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen
başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T2)Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış
ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı
sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav

(P2) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-240 dakika aralığında
belirlenmelidir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen
başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.
B1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T3)Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış
ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60
başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik
sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P3)Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-180 dakika aralığında
belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P3) ile ölçülmesi öngörülen
başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.
B2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T4)Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış
ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60
başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik
sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P4) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-180 dakika aralığında
belirlenmelidir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P4) ile ölçülmesi öngörülen
başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.
B3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T5)Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış
ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60
başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik
sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P5) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 60–120 dakika aralığında
belirlenmelidir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P5) ile ölçülmesi öngörülen
başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.