12UY0046-4 AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik, 4. Seviye Ağ Teknolojileri Elemanının
sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini
belirleme, ölçme-değerlendirme ve
belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Zorunlu Birimler
12UY0046-4/A1 İSG, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
12UY0046-4/A2 Bilgisayar Donanım ve Yazılım Temelleri
12UY0046-4/A3 Ağ Teknolojileri Temelleri
12UY0046-4/A4 Kullanıcı İlişkileri ve Teknik Destek
12UY0046-4/A5 Ağ Tasarımı ve Kurulumu
12UY0046-4/A6 Ağ Güvenliği, Bakımı ve Verimliliği
12UY0046-4/A7 Ağ Sunucu İşletim Sistemi Kullanımı
Seçmeli Birimler

A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli
ve doğru-yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile
bilgisayarlı olarak da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama
türünde sorular da kullanılabilir. Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 20 soru yöneltilmeli, katılımcı en az
%70 oranında doğru cevap vermelidir. Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış
olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-
1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 10 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %60 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
A3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.

Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 20 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.

b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
A4 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 10 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
A5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 20 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.

b) Performansa Dayalı Sınav
P1 – Ağ Kablosu Sonlandırma Uygulaması: Adayın ağ kabloları üzerinde yapılacak farklı türde sonlandırma ve
bununla ilgili test işlemlerini gerçekleştirmesi beklenir. Uygulama süresi, kullanılacak kablo ve bağlayıcı türünün
zorluk derecesine göre belirlenir. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayın başarılı sayılması için
kontrol listesinde yer alan tüm adımlardan yeterli performansı göstermesi gerekmektedir.
A6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 20 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.

A7 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 10 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.