12UY0045-5 BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik, 5. Seviye Bilgisayar Donanım
Elemanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve
yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve
belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Zorunlu Birimler
12UY0045-5/A1 İSG, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
12UY0045-5/A2 Bilgisayar Donanım ve Yazılım Temelleri
12UY0045-5/A3 Bilgisayar Montajı ve Yapılandırma
12UY0045-4/B2 Bilgisayar Bakımı, Arıza Tespiti ve Temel Sorun Giderme
Seçmeli Birimler
12UY0045-4/B1 Kullanıcı İlişkileri ve Teknik Destek
12UY0045-5/B2 Gelişmiş Arıza Tespiti, Sorun Giderme ve Onarım
A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli
ve doğru-yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile
bilgisayarlı olarak da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama
türünde sorular da kullanılabilir. Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 20 soru yöneltilmeli, katılımcı en az
%70 oranında doğru cevap vermelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 40 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
A3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 20 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.

b) Performansa Dayalı Sınav
P1 – Bilgisayar Montajı ve İşletim Sisteminin Kurulumunun Başlatılması Uygulaması: Adayın bir
masaüstü, sunucu veya kısmen monte edilmiş bilgisayar sisteminde belirlenmiş dâhili ve harici bileşenlerin
montajını sistemden görüntü alınabilecek düzeyde gerçekleştirmesi, sisteme enerji verilerek bileşenlerin
test etmesi ve işletim sistemi kurulum sürecini başlatması beklenir. Aday, kendisine verilen işletim sistemi
alternatiflerinden birisini tercih eder. Uygulama süresi, seçilen bileşenlerin karmaşıklık derecesine göre
belirlenir. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayın başarılı sayılması için kontrol
listesinde yer alan tüm adımlardan yeterli performansı göstermesi gerekmektedir.
B2 12UY0045-4/B2 Bilgisayar Bakımı, Arıza Tespiti ve Temel Sorun Giderme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

a) Teorik Sınav
(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli
ve doğru-yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile
bilgisayarlı olarak da yapılabilir.
IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 30 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap
vermelidir. Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın
yaklaşık olarak sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak
öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
P1 – Bilgisayar Donanım Değiştirme Uygulaması: Adayın bir masaüstü, sunucu veya kısmen monte
edilmiş bilgisayar sisteminde belirlenmiş dâhili bileşenlerin değişimini gerçekleştirmesi beklenir.
Uygulama süresi, seçilen bileşenlerin karmaşıklık derecesine göre belirlenir. Adayın performansı kontrol
listesine göre puanlanır. Adayın başarılı sayılması için kontrol listesinde yer alan tüm adımlardan yeterli
performansı göstermesi gerekmektedir.
P2 – Bilgisayar Arıza Tespit Uygulaması: Adayın bir masaüstü, sunucu veya kısmen monte edilmiş
bilgisayar sisteminde arıza tespitine yönelik yapılacak kontrolleri gerçekleştirmesi beklenir. Uygulama
süresi, seçilen bileşenlerin karmaşıklık derecesine göre belirlenir. Adayın performansı kontrol listesine
göre puanlanır. Adayın başarılı sayılması için kontrol listesinde yer alan tüm adımlardan yeterli
performansı göstermesi gerekmektedir.
B1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.
Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 10 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
B2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav

(T1) Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli ve doğru-
yanlış türünde sorular kullanılabilir. Sınav yazılı olarak yapılabileceği gibi, CBT/IBT sistemi ile bilgisayarlı olarak

da yapılabilir. IBT sistemi kullanılırsa doğru-yanlış listesi, eşleştirme ve sıralama türünde sorular da kullanılabilir.

Sınavda katılımcıya eşit puanlı en az 40 soru yöneltilmeli, katılımcı en az %70 oranında doğru cevap vermelidir.
Sorular, öğrenme çıktılarına EK-2’de verilen tabloya göre dağılmış olmalıdır. Bu dağılımın yaklaşık olarak
sağlanmış olması yeterli kabul edilir. Soru başına ortalama süre 1-1,5 dakika olarak öngörülmelidir.
b) Performansa Dayalı Sınav
P1 – Uzay Montajında Arızalı Bileşen Tespit Uygulaması: Adayın bir masaüstü, sunucu veya kısmen
monte edilmiş bilgisayar sisteminde arızalı bileşen tespitine yönelik uzay montajında yapılacak test ve
kontrolleri gerçekleştirmesi beklenir. Uygulama süresi, seçilen bileşenlerin karmaşıklık derecesine göre
belirlenir. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayın başarılı sayılması için kontrol
listesinde yer alan tüm adımlardan yeterli performansı göstermesi gerekmektedir.
P2 – Arızalı Bileşen Onarım Uygulaması: Adayın bir masaüstü, sunucu veya kısmen monte edilmiş
bilgisayar sisteminde arızalı bileşenin elektronik onarım tekniklerini gerçekleştirebilmesi beklenir.
Uygulama süresi, seçilen bileşenlerin ve onarım gereksinimlerinin karmaşıklık derecesine göre belirlenir.
Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayın başarılı sayılması için kontrol listesinde yer
alan tüm adımlardan yeterli performansı göstermesi gerekmektedir.