11UY0024–3 SIVACI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve
belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların
iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik bir
görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının
mukavemetini artırmak vb amaçlarla sıva
yapılmaktadır. Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri ve
davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

a) Zorunlu Birimler
11UY0024–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0024–3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
b) Seçmeli Birimler
11UY0024-3/B1 Makine ile Sıva Yapılması
11UY0024-3/B2 Tesviye Betonu ve Şap Yapılması
11UY0024-3/B3 Hazır Elemanların Yerleştirilmesi
A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek
2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem
için verilen süreyi aşmaması gerekir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek
2’de yer alan BG-Bilgi kontrol Listesinde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem
için verilen süreyi aşmaması gerekir.
B1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek

2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem
için verilen süreyi aşmaması gerekir.
B2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek
2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem
için verilen süreyi aşmaması gerekir.
B3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek
2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem
için verilen süreyi aşmaması gerekir.