11UY0012–3 BETONARME DEMİRCİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik Betonarme Demircisinin niteliklerinin
belirlenmesi ve belgelendirmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Betonarme projelerinde yer alan
donatının; tür, şekil, boyut ve konum bakımından
projesinde ön görülen şartlara uygun olarak
hazırlanması ve monte edilmesi gerekmektedir. Bu
bakımdan betonarme demircisinin bilgi, beceri ve
davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

a) Zorunlu Birimler
11UY0012–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
b) Seçmeli Birimler

A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek
2’de yer alan BG- Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak
işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk
doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.
Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında
ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG- Bilgi Kontrol Listesinde T1 olarak belirtilen tüm ifadeleri
ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
(T2) Mülakat Sınavı: Mülakat Sınavı, adaya verilen süre içerisinde Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol
Listesinde T2 olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Sınavdan en az %60 başarı
sağlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak
işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.