-17%

YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ – AİLE DANIŞMANLIĞI


ONLİNE VE ÖRGÜN

Eğitim Süresi 450 Saat  ( 02 MAYIS – 24 EYLÜL 2020)

Sertifika Adı : Aile Danışmanlığı Sertifikası

Ücret                    : 2.500 KDV Dahil

Taksit                   : 6 Taksit İmkanı

Telefon                 : 0 543 408 8005          bilgicagi2018@gmail.com

 

Ayrıntılı bilgi için dokümanı indirebilirsiniz.İndir

2,500.00  3,000.00 

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE BİLGİÇAĞI İŞBİRLİĞİ İLE

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

02 MAYIS 2020

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE BİLGİÇAĞI İŞBİRLİĞİ İLE

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

                                                    

ONLİNE VE ÖRGÜN EĞİTİM BAŞLIYOR 

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Resmi gazetenin 4 Eylül 2012 tarihli sayısında yayımlandı. Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi gibi farklı dallardan mezunlara da aile danışmanı olma yolu açan yönetmeliğe göre 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon olmak üzere toplamda 450 saatlik eğitim süresi yönetmelikle belirlenmiştir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilgiçağı işbirliği ile açılan Aile Danışmanlığı Sertifika programı Üniversite’nin güçlü kadrosu ve alt yapısı ile yönetmeliğe bağlı olarak hazırlanan program, alanında en iyi program içeriğine sahip.

       DERS PROGRAMI GÜNCEL HALİ 02.05.2020 

Modül-1   Aile Danışmanlığına Giriş
Modül-1   Aile Danışmanlığında Meslek Etiği
 
Modül-2   Çocuk İstismarı, Şiddet ve Travma
Modül-2   Çocuk İstismarı, Şiddet ve Travma
 
Modül-3   Gelişim Psikolojisi
Modül-3   Gelişim Psikolojisi
 
Modül-4   Aile Hukuku ve Arabuluculuk
Modül-4   Aile Hukuku ve Arabuluculuk
 
Modül-5   Evlilik Süreçleri
Modül-5   Evlilik Süreçleri
 
Modül-6   Psikolojik Danışma Becerileri
Modül-6   Psikolojik Danışma Becerileri
 
Modül-7   Boşanma Süreçleri
Modül-7   Boşanma Süreçleri
 
Modül-8   Cinsellik Eğitimi
Modül-8   Cinsellik Eğitimi
 
Modül-9   Ailede İletişim ve Uyum
Modül-9   Ailede İletişim ve Uyum
 
Modül-10   Aile Danışmanlığı Kuramları
Modül-10   Aile Danışmanlığı Kuramları
 
Modül-11   Aile ve Çift Terapisi
Modül-11   Aile ve Çift Terapisi
 
Modül-12   Aldatma Psikolojisi
Modül-12   Ölüm ve Yas Psikolojisi
 
Modül-13   Ruh Sağlığı ve Psikopatoloji
Modül-13   Ruh Sağlığı ve Psikopatoloji
 
Modül-14   Uyku Bozuklukları
Modül-14   Yeme Bozuklukları
 
Modül-15   Aile Danışmanlığında Gözlem ve Görüşme Teknikleri
Modül-15   Aile Danışmanlığında Gözlem ve Görüşme Teknikleri
 
Modül-16   Süpervizyon Uygulaması
Modül-16   Süpervizyon Uygulaması
 
Modül-17   Süpervizyon Uygulaması
Modül-17   Süpervizyon Uygulaması
 
Modül-18   Süpervizyon Uygulaması
Modül-18   Süpervizyon Uygulaması
 
Modül-19   Süpervizyon Uygulaması
Modül-19   Süpervizyon Uygulaması

  

Aile Danışmanlığı Nedir?

 Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

 

Aile Danışmanlığının İşlevi

 Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir.

Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

 

Aile Danışmanlığının Amacı Nedir?

 Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Danışmanlığı görev ve yetkilerini aşağıdaki gibi belirlemiştir;

 1. a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal yapılarını tehdit eden sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 2. b) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik diğer ruh sağlığı ve hastalıklarına hizmet veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,
 3. c) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,

ç) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,

 1. d) Aile üyeleri arasındaki çatışmayı yönlendirmek, çatışmanın temelini öğrenmek için çeşitli tekniklerden faydalanmak,
 2. e) Aile üyelerinin savunma mekanizmalarından kurtulmalarına yardımcı olmak,
 3. f) Yorumlama ve yüzleştirme gibi tekniklerle aile üyelerinin olumsuz duygulardan kurtulmaları için yardımcı olmak,
 4. g) Aile üyeleri arasında etkileşim kalıplarının gelişmesi için yardımda bulunmak,

ğ) Aile üyelerinin birbirine karşı olumsuz duygu ve düşüncelerini gidermeye çalışmak,

 1. h) Aile üyeleri arasındaki gizli çatışma odaklarını belirleyerek, etkileşim sürecine akılcılık kazandırmaya çalışmak.

ı) Aile üyeleri arasındaki rol ilişkilerini yeniden düzenlemek.

 1. i) Ailenin bozulan psiko-sosyal yapısının yeniden onarılması için katalizör ve sentezci rolü oynamak. Danışma amacına ulaştıktan ve aile dengesini yeniden kurduktan sonra danışmayı sonlandırmak.
 2. j) Aile kurma niyetinde olan bireylere danışma ve rehberlik hizmetleri vermek.
 3. k) Boşanmış bireylere çocukların bu durumdan menfi etkilenmemesi için önleyici hizmet vermek.
 4. l) Tek ebeveynli ailelere danışma destek hizmeti vermek.

 

Kimler Aile Danışmanı Olabilir?

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı sonucunda aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 4 yıl eğitim görüp mezun olmuş katılımcılarımız ‘Aile Danışmanı’ unvanına sahip olurlar.

 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji
 • Hemşirelik
 • Psikoloji
 • PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
 • Tıp
 • Çocuk Gelişimi

 

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve yüz elli saati süpervizyonla uygulamalı olmak üzere toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve sertifikaya sahip olanlar aile danışmanı olabilir.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Meslek Elemanı Başvuru Koşulları

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir. Meslek Elamanı Eğitim Programı sonucunda aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 4 yıl eğitim görüp mezun olmuş katılımcılarımız ‘Meslek Elemanı’ unvanına sahip olurlar.

 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji
 • Hemşirelik
 • Psikoloji
 • PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
 • Tıp
 • Çocuk Gelişimi
 • Okul Öncesi Öğretmenliği

Kategoriler: