,

SERTİFİKALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI


Kamu İhale Mevzuatı sürekli güncellendiği için Kamu ihalelerinde görevli personelin bu eğitimi almaları ve sertifikalandırılmaları büyük önem taşımaktadır. Eğitimi tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara YTÜ Rektörlük  Onaylı Sertifika, eğitime katılıp sınava giremeyenlere ise Katılım Belgesi verilecektir.

2,200.00 

Eğitim İçeriği

 1. TEDARİKLE İLGİLİ GENEL  ESASLAR  VE  İLGİLİ MEVZUATLAR
 2. İHALE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Amaç,Kapsam,İstisnalar,Tanımlar ve Temel İlkeler

İhale sürecine ilişkin işler

 • Yaklaşık Maliyetin hazırlanması
 • Onay belgesinin hazırlanması
 • İhale Dökümanının/Dosyasının hazırlanması
 • İlana çıkma,İlan süre ve kuralları
 • EKAP sitemi
 • İhale öncesi yapılması gerekenler
 • ihale esnasında yapılması gerekenler
 • İhale sonrasında yapılması gerekenler

Yaklaşık Maliyet ve Onay Belgesi

 • Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler ve Onay Belgesi

İhale Usülleri

 • Açık İhale Usülü (Md.19)
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Md.20)
 • Pazarlık Usulü (Md.21 a, d ve e bendleri)
 • Pazarlık Usulü (Md.21 b, c ve f bendleri)
 • Doğrudan Temin (Md.22)

Eşik Değerler ve Parasal Limitler

 • Eşik Değer nedir?
 • Parasal limitler hangileridir?
 • Eşik değerler ve parasal limitler ihale sürecinin hangi kısımlarını etkiler?

 

İHALE DÖKÜMANI:

İdari Şartnamenin İncelenmesi

 • İhale usulü ve belirlenen kriterlere göre İdari Şartnamenin incelenmesi

Sözleşme Tasarısının İncelenmesi

 • Belirlenen kriterlere göre Sözleşme Tasarısının incelenmesi

Standart Formlar (İhale Dokümanı Kapsamında Verilenler)

 • İhale dokümanı içinde İsteklilere hangi standart formlar verilir?
 • Verilecek standart formların incelenmesi

İhale Dokümanlarında Zeyilname Yapılması

 • Hangi durumlarda açıklama ve zeyilname yapılabilir?
 • Zeyilname düzenleme süresi ne kadardır?
 • Zeyilname ile birlikte ihale tarihi ertelenebilir mi?
 • Zeyilname sonrası 2.Zeyilname ne kadar süre içinde başvurulur?

 

İhale Dokümanına İtiraz (Şikayet) ve İtirazen Şikayet Başvurusu

 • Şikayet başvurusu nedir? İlgili mevzuatın incelenmesi
 • Hangi durumlarda ihale dokümanına itiraz edilebilir?
 • Şikayet başvurusu
 • Şikayet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet başvurusu
 • Şikayet başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 

Teklif Mektubu

 •   İstekliler Tarafından verilecek belgeleri sunuş şekli ve içeriği

 

Eksik Bilgi Tamamlatma

 • Hangi durumlarda eksik bilgi olduğu kabul edilir?
 • Eksik Bilgi nasıl tamamlattırılır?
 • Her eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?

İhale Komisyon Kararı , Karara İtiraz (Şikayet) ve  İtirazen Şikayet Başvurusu

 • Hangi durumlarda Komisyon kararına itiraz edilebilir?
 • Şikayet başvurusu
 • Şikayet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet başvurusu
 • Şikayet başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Kararın Bildirilmesi ve Sözleşme İmzalanması

 • Sözleşmeye davet ne zaman yapılır?
 • İstekli sözleşme imzalamaya gelmezse nasıl hareket edilir?
 • Sözleşme imzalandıktan sonra Yüklenici sorumlulukları.
 • Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

                          

 1. MAL ALIMLARI İHALELERİ ÖZEL HÜKÜMLER
 2. HİZMET ALIM İHALELERİ ÖZEL HÜKÜMLER
 3. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ ÖZEL HÜKÜMLER
 4. DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİ ÖZEL HÜKÜMLER
 5. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ ÖZEL HÜKÜMLER
 6. ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA ÖZEL HÜKÜMLER

                                                                                            

eğitim süresi

72 saat

eğitmen

ATİLLA PARTAL | KAMU İHALE MEVZUATI ÖĞT.GRV..

eğitim tarihi

30 Mart-5 Mayıs 2019

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “SERTİFİKALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI”

There are no reviews yet.