PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU


Eğitimin Amacı

Profesyonel YAŞAM Koçluğu Sertifika Programının amacı, koç adayına koçluğun tüm dinçlerini öğretmek ve sektöre yetkin ve teçhizatlı profesyonel YAŞAM koçları kazandırmaktır.

Ülkemizde de Merkez Yönetim Kurulu tarafından standartları tanımlanmış bir iş olarak kabul edilmiş olan koçluk, ülkemizde her geçen gün azıcık daha arz görmektedir. Bu işi yapabilmek için koçluk iş standartlarının yer aldığı bir eğitime natürel olmakla beraber milli/beynelmilel geçerliliğe sahip bir sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

 

1,350.00 

Profesyonel YAŞAM Koçluğu Mentörlük eğitim programı:

 • Koçluk/mentörlük nedir? Eşlikleri – değişiklikleri nelerdir?
 • Koçlukta etik bedeller – ilkeler – hudutlar nelerdir?
 • Mentörlük/ koçluk kimlere uygulanabilir?
 • Koçun ilişki kurması güven ve geçim inşası
 • Tamsal dinleme ve empati kurma
 • Tesirli sual sorma sanatı
 • Ailede paylaşılmış koçluk ve bedeller sistemi
 • Aile modelleri
 • Aile sistemi, esas yapı taşları, bilinçdışı süreçler ve zindeler
 • Tesirli anne-baba nasıl olmalı
 • Aile ile bağlantı çatışmalarının yönetimi
 • Çocuklarda düşünce sistemi inşası – yaratıcılık geliştirme
 • Çocuk ve ergenlerde uygulanan koçluk modelleri
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Şahsa kendini tanıtma ve potansiyeline müteveccih farkındalık oluşturma yapabilecekleri – zorlayıcı vaziyetler
 • Emel ve amaçların tanımlanması, karar verilmesi, kariyer tasarılama
 • Zaman yönetimi, tasarılaması
 • Hiddet ve stres yönetimi
 • İmtihan endişesiyle baş etmek
 • Dikkat ve odaklanmayı geliştirme
 • Likeni oluşturma
 • Davranım bozuklukları, geçim ve hudut koyma
 • Problem çözme, ihtilaf yönetimi, uzlaşma
 • Bağımlılık ve mümkün vaziyetlerle baş etme madde
 • Sanal bağımlılık internet, reyin, sosyal medya
 • Yaşamsal vaziyetler, iş/mektep yaşamı ile özel yaşamın hudutlarını anlamak
 • Faal mentörün kazanımları

 

KOÇLUK STANDARTLARI TANIMLANMIŞ BİR İŞTİR

29/6/2013 – 28692 tarihli fotoğrafı gazetede duyurulmuştur; KOÇ milli iş standardı standart kodu : 13UMS0318-6, sektördeki alakalı müessese ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, Merkez Yönetim Kurulu İş ve İdare Sektör Komitesi tarafından araştırıldıktan sonra Merkez Yönetim Kurulu İdare Kurulunca onaylanmıştır.

YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR? : YAŞAM koçluğu, şahsın başarılı ve mutlu bir YAŞAM sürebilmesi için yaşamsal marifetini ve farkındalığını çoğalması, iç kaynaklarına erişme ve bunları maksat ve istekleri güzergahında kullanmasına takviye sağlayan özel bir süreçtir.

 

İstihdam İmkânları

İşin yeterliliklerini kazanan fertler;

 • Devlet ve Özel Mekteplerde
 • Koçluk ve Eğitim Merkezlerinde
 • Danışmanlık Merkezlerinde
 • Etüd Merkezlerinde
 • Ulus Eğitim Merkezlerinde çalışabilirler.

 

Kimler Katılabilir?

 • YAŞAM koçluğu hizmeti vermek isteyenler,
 • YAŞAM koçluğu hizmeti vermek isteyenler,
 • Yaşamlarının değişik alanlarını keşfetmek isteyenler,
 • Yaşamlarında kendisini asıllaştırmak için itici bir efora gereksinim dinleyenler,
 • Hayalleri ve maksatları olanlar,
 • Yaşamlarının dizginlerini eline almak ve maksatları güzergahında süratli adımlar atmak isteyen bireyler bu eğitimi alabilir.
 • Fertlerle irtibatını kuvvetlendirmek isteyenler,
 • Eğitimciler, özel eğitmenler,
 • Şahsi gelişim mevzusunda değişikleşmek isteyen ve programa ilgi duyan herkes katılabilir.

 

PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİM SÜRESİ VE BİÇİMİ

Aile ve YAŞAM Koçluğu Eğitimi Sertifika Programı, internet etrafında uzaktan eğitim usulüyle verilmektedir.

Eğitim Süresi: Toplam 400 Ders Saati

Eğitim Biçimi: Uzaktan Eğitim Sistemi İle İnternet Üzerinden Video Ders A-Senkron

İmtihan: Eğitimin Görüleceği Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Videolu Derslerin 70% Bitirilmek Koşulu İle Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Online Olarak Gerçekleşektir.

Kategoriler: