,

MASAL VE HİKÂYE ANLATICILIĞI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAM


Programın Amacı:
Masallar aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi, kendini tanıması, problemlerini çözebilmek adına farklı bir bakış açısı kazanması ve alternatif üretebilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir terapi tekniğidir. Bu teknik sayesinde, davranış düzeltme, işlevsiz halde olan davranışı yenisiyle değiştirme ve travmayı yeniden çalışma mümkün olmaktadır. Masal terapisi, oyun terapisi ile birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar vermektedir.

Kimler İçin:
Psikiyatrlar
Psikologlar
Psikolojik Danışmanlar
Rehber Öğretmenler
Aile Danışmanları
Çocuk Gelişim Uzmanları
Pedagoglar
Özel Eğitim Uzmanları
Sosyal Hizmet Uzmanları
Sınıf Öğretmenleri
Okul Öncesi Mezunları
Kreşte çalışan personel ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve ilgi duyan ebeveynler katılabilirler.

Eğitim Tarihi:  22-23 OCAK 2020

Eğitim Süresi: 20 Saat 

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Rektörlük Onaylı Eğitim Sertifikası

500.00 

Programın İçeriği:
Bu eğitiminde bilişsel terapi teknikleri ve deneyimsel yöntemler katılımcılara kazandırılacaktır. Teröpatik dille yazılmış masalları okuduktan sonra devamında analizler yapma, çocuklarla yeniden masal yaratma süreçleri ve bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma gibi uygulamalı etkinliklerle teorik eğitimlerin bütünü desteklenecektir.

1. Gün:

Masal Terapisi Tanımı 
Masal Terapisi Kimlere Hangi Durumda Uygulanır
Farklı Masal Türlerini İnceleme
Masal Ortamını, Kullanılacak Eşyaları Seans İçin Hazırlama
Masal Kitaplarındaki Tema, Metafor Sembollerin Analizleri
Masallarda Toplumsal Cinsiyet 
Masaldaki Üvey Anne Sembolü
Bibliyoterapi ve İşleyişi & Aşamaları
Masal Terapistinin Kendi Hikaye Anlatıcılığını Keşfetmesi
Klinikte Masal Terapisi Uygulanma Süreci ve Masal Terapisi Formulasyonu
Uygulama & Vaka Analizleri

2. Gün:

Bilişsel Davranışçı Masal Terapi ve Özellikleri
Bilişsel Tekniklerin Seansta Planlanması
Masal Okuma ve Çözüm Odaklı Sorularla Çalışma Teknikleri
Klinikte Masal Anlatımı ve Masal Çizimi
Masal Kahramanı Oluşturma Teknikleri
Hikâye Taşlarının, Kuklaların, Küplerinin ve Kartlarının Masal Terapisinde Kullanımı
Masal Kompozisyonu ve Tema Yaratma Teknikleri
Masal için Projektif Testlerinin Kullanımı (Louisa Duss, C.A.T, Beier Cümle Tamamlama)
Çözüm Odaklı Masal Terapisi Teknikleri ve Mucize Sorunun Kullanımı
Uygulama ve Vaka Analizleri